• Översikt

Den enda tågvagn som är bevarad från Österströms järnvägstid är en personvagn. Vid behov kopplades vagnen till timmertågen som trafikerade Österströmsbanan mellan Holmsjön och Glimån vid Indalsälven. Kupén finns nu uppställd på den gamla banvallen nere vid Holmsjön.