• Översikt

Glimårännan. Indalsälven lämpade sig bättre för flottning än Ljungan pga Ljungans många stora fall. Därför hade virke från Holm, beläget mellan de båda älvarna, redan under 1700-talet fraktats över bergen till Indalsälven där det kunde flottas ner till kusten. Redan 1856 byggdes en hästjärnväg av trä mellan Österström och Glimån som mynnade i Indalsälven nedanför Lidens kyrkby. Sista biten från bergskrönet och till älven byggdes en torränna där virket fick rutscha ner i vattnet. För att kapaciteten skulle öka byggdes 1871 en ångloksjärnväg med ny sträckning och ny ränna. Järnvägen var den första i Medelpad. Rännan var nu 653 m lång med en fallhöjd på 200 m och stockarna släpptes utför en och en. Järnvägen och flottningsrännan lades ned 1921.

Källa: https://digitaltmuseum.se/011014645835/glimarannan-indalsalven-lampade-sig-battre-for-flottning-an-ljungan-pga