• Översikt

Den gamla gården Gudmundstjärn har funnits från slutet av 1700-talet. Här hittar du en vacker kulturmiljö med ett 20-tal äldre byggnader som omgärdas av ett odlingslandskap med ängs- och hagmarker. Under sommaren finns aktiviteter för besökare och möjligt att köpa fika. Inom närområdet finns det vandringsleder, skogsstigar med vindskydd och grillplatser.

Från Sundsvall tar du väg 86 mot Indal varifrån det är skyltat fram till Gudmundstjärn.

http://gudmundstjarn.dinstudio.se/

 Följ på Facebook