• Översikt

Söderbergs hackslåtter är ett naturreservat vid Fagervikssjöns nordvästra ände. Det är en gammal slåtteräng som fortfarande slås med lie och här kan man finna sällsynta växter som dvärglummer, darrgräs, låsbräken, ängsgentiania m.fl.