• Översikt

Holm har med säkerhet haft fyra kyrkor. De två äldsta från åren 1570 respektive 1695 var träkyrkor som låg på en udde i Holmsjön nedanför den nuvarande kyrkan. Det finns också uppgifter om att det ska ha funnits en ännu äldre kyrka från 1400-talet som ska ha varit uppförd på samma plats. Holms äldsta kyrkogård var anlagd på udden där kyrkorna stod. Denna kyrkogård är nu en s.k. ödekyrkogård där gravkullar ännu idag tydligt kan ses. Gravplatsen hävdas fortfarande och är väl värld ett besök för den som vill finna en stunds ro och känna historiens vingslag.