• Översikt

Det som kanske gjort Österström mest känt i nutid är den i folkmun kallade "Konjaksbespararen", en karusellpaviljong, vilken har en lite speciell historia bakom sig. Det var nämligen så att inspektor Pettersson som arbetade på Heffnersbolaget i Östanbäck på andra sidan Holmsjön var avundsjuk på förvaltare Pontén, som förutom sin herrgård och järnvägen hade smedja, handelsbod och ett snickeri.

Pettersson och hans son bestämde sig för att bygga en paviljong som snurrar som en karusell för att imponera på sina välbärgade grannar. Året var 1877 och det hela skedde i största hemlighet. Han beställde till och med de smidda detaljerna som behövdes från Ponténs smedja i smyg för att ingen skulle förstå vad han höll på med. Tre år senare stod bygget klart och premiärinbjudan skickades till Pontén.

"Välkommen hit att snurra, förvaltare Pontén.
5 varv, motsvarar en rén
10 varv, man är utan ben
15 varv, hjärnan går ur skén
20 varv, vi halkar av stén"

Efter att Pontén satt sig i karusellen och fått i sig lite att dricka sägs det att han undrade vad det var för extra stark konjak Pettersson bjöd på då huset plötligt verkade snurra.
När timret började transporteras på andra sätt försvann folket allt mer från bygden och konjaksbespararen föll i glömska. När den hittades var den i princip förstörd. Den karusell som idag har flyttats till Österströms herrgård till den plats där smedjan en gång stod är en kopia byggd exakt efter originalet med undantag för de smidda delarna som finns kvar från originalet. Dessa kom från Ponténs smedja.