• Översikt

Är man inte van att gå/springa i skog är det bitvis ganska svårt att hitta rätt och även svårforcerat då dessa stigar inte blivit röjda/underhållna på senare år. Skyltar har ramlat ner, spänger är utruttna, åtminstone en bro är helt borta på den kortaste s.k. skogsstigen, där får man vända. En "bro" på långa vandringsleden håller på att murkna, som sagt det finns en del "utmaningar". Bitvis är det fina skogsvägar och mycket lätt att gå.

Vidare är vissa partier myrmark och oftast blöta varför gummistövlar/kängor rekommenderas om man vill gå torrskodd.