• Översikt

Längs älvstigen finns skyltar uppsatta med bilder och
beskrivningar av en del av de växter som finns
där. Stigen går genom frodiga raviner ner till
en naturlig strandäng vid älven. Där finns en
raststuga för vandrare och kanotister.