• Översikt

Salomon Petter Lind var kyrkvaktmästare i Liden
men bosatt i Ropnäset. Han gick varje söndag den
två mil långa vägen fram till Liden för att utföra sin
syssla. I vintertid var det särskilt svårt ty kyrkan måste
värmas upp med vedeldning. Vägen fram till Liden
och kyrkan utgjorde den så kallade ”kyrkstigen” från
Johanna Lind
30 Lidens tidning
Backviken förbi Lilla Skälsjön och förbi Kyrkbyns
fäbodar mellan Stora och Lilla Vallsjön och fram till
kyrkan i Liden.

Länk till karta