• Översikt

Bad vid Indalsälvens strand med stora gräsytor och sandstrand. Badet ligger intill Kävstabrons camping.

Kårsta 204, 855 97 Indal

 Följ på Facebook