• Översikt

I sitt övre lopp från länsgränsen ner till Liden är älven smal och ringlande, mellan branta bergsidor. Vid Liden vidgas dalgången plötsligt, stränderna blir mer uppodlade och älven får ett bredare sjöliknande förlopp. Älven är paddlingsbar under hela barmarksperioden och är lämplig för såväl kanadensare som kajak. Endagsturer kan rekommenderas mellan Järkvissle och Liden, medan en längre helgtur kan tas utmed hela leden.
Vid de beskrivna kanotrastplatserna finns raststugor med 4-6 liggplatser, förutom Nilsböle som har 8 och Liden som har 12 platser. Dessutom finns alltid utebord, eldstad och torrtoaletter uppsatta. Alla rastplatser har fina tältmöjligheter.

1. Långliden, Forsstrand är startplats för Indalsälvens
kanotled och ligger på gränsen mellan Medelpad och
Jämtland. Forsstrand ligger på älvens västra strand 4 km
nedströms Hölleforsens kraftverk. Nedfart från riksväg
86 vid Kung Chulalongkorns väg och templet.

2. Boda såg, en rastplats på den högra stranden vid Kvarnåns
utlopp i älven. På platsen har det funnits ett timmeravlägg
för flottningen.

3. Järkvissle kraftverk.
Tag upp kanoten på den högra
stranden och bär över dammen till isättningsplatsen på den
motsatta sida, en sträcka på ca 350 meter. Strax intill
upptagningsplatsen på motsatta sidan vägen finns en väl
tydlig slukås, som bildades under inlandsisens
avsmältning vid Bärmon, där du sätter i kanoten igen,
finns en kanotrastplats med handikappvänliga anordningar
för bl.a sportfiske. Bilnedfart finns från kraftverket och
Bärmon är även en bra alternativ startplats för kanotleden.

4. Vid Klubbänget, en dryg kilometer nedströms Järkvissle
kraftverk ligger nästa kanotrastplats. I anslutning till stugan
vid rastplatsen går en anlagd naturstig i två slingor, som
informerar om växtligheten i niporna och örtrikedomen vid
Hattbergets sydbrant. Branten hyser också landets
nordvästligaste hasselbestånd. Stigen passerar också
riksväg 86 och utsiktens turistgård som är ett hotell med
servering, friluftsbassäng och stuguthyrning.

5. Rastplatsen Sandrise
t är kanske den vackraste rastplatsen
längs kanotleden, strax uppströms gamla Sillre såg.
Rastplatsen med den stora stugan ligger på en plan avsats
nära älvens trånga, slingrande förlopp förbi de branta
stupande bergen. Här är kanotleden en av de naturskönaste
länet. 500 meter nedströms rastplatsen mynnar Kvarnån.
På terassen vid åns mynning ligger Sillre såg, en av älvdalens
mest betydande sågar under 1800-talet. De byggnader som
finns kvar sedan denna tid har renoverats men av själva
sågbyggandet återstår bara grunden. Från Sandriset går
också en stig upp till Brattfallet, ett 20 meter högt vattenfall i
Kvarnån, som under vårfloden är mycket imponerande.

6. När man passerat under Lidenbron ligger det en fin
rastplats på västra stranden med handikappvänliga
anordningar. Nedfartsväg finns strax innan man når bron
och nedfarten från riksväg 86 är märkt med skylt.
I Liden finns all tänkbar service för en tätort, läkarstation,
folktandvård, apotek, restaurang och affärer. Här finns också
många sevärdheter, som Lidens gamla stenkyrka från
medeltiden och prästgårdarna. Från rastplatsen går det en
skyltad stig upp till kyrkan. På motsatta sidan älven ligger
Vättaberget, vars utsikt neröver älven blivit berömd.
På bergets topp finns även en hembygdsgård och en
kaffestuga.

7. Nilsböles rastplats ligger på älvens vänstra strand, alldeles
nedanför riksvägen, nedfarten från vägen är skyltad.
Strax nedströms rastplatsen mynnar Nilsbölebäcken i älven.
Nedanför bäckens skärning med riksvägen finns ett litet
kraftverk från 1918, som är väl bevarat och var i drift fram till
1962. I ravinen nedanför kraftverket finns också intressant
flora.

8. 8 km längre nedströms vid Östlonings by
ligger nästa rastplats. Här finns en fin badstrand och
speciella laguner med en artrik och frodig vattenvegation.
Från älven kan man promenera upp till Hallstabergets topp
med toppstugan och beundra den vackra utsikten över
älvdalen.

9. När man paddlat ytterligare 5 km når man Indal.
Här finns möjlighet att uträtta bank- och postärenden,
besöka matservering och handla i affärerna. Här bör man
också besöka Indals kyrka och ravinen nedanför med en
frodig växtlighet bestående av bl.a skuggviol och vårlök.