• Översikt

Bjursbergets naturreservat består av naturskogsartad granskog med inslag av äldre tallar och lövträd. Här finns också fuktigare gransumpskog och uppe på Bjursbergets topp ligger en liten tjärn som kantas av äldre aspar.

Reservatet nås från väg 320 mellan Holm och Kovland. Från Kovland fortsätter du ca 31 km åt nordväst på väg 320 i riktning mot Holm. Sväng höger vid byn Österström och fortsätt ca 2,5 km innan du svänger vänster på en skogsbilväg. Fortsätt ytterligare ca 1 km och du är framme vid reservatet. Koordinater för infotavlan: WGS84 decimal (lat, lon) 62.663464, 16.71042